Contact Us

Home / Contact Us

No.218, Xai Sheng Road, Shui Tou Township, Nan An District, Fujan Province, People's Republic of China.

00-86-595-8693237, Fax: 00-86-595-86936873

Get In Touch